» Nhà máy

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Phước

Dự án này nằm trong chuỗi Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc Tập đoàn C.P Thái Lan. Đây là nhà máy sản xuất thức ăn dành riêng cho Heo (Lợn) dùng cho thị trường nội địa Việt Nam.
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Phước

Khách hàng: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh NM2 tại Bình Phước

Địa điểm xây dựng: Lô 10B, Khu Công Nghiệp Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Quy mô: 10ha

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Về đầu trang