» Hạ tầng - Khác

Công trình vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực

Theo kết quả kiểm tra công trình 8B Lê Trực của liên ngành thành phố Hà Nội, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm.

Theo giấy phép, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53 m, nhưng đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng).

Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực

  • - Khách hàng: UBND Phường Điện Biên - Quận Ba Đình
  • - Địa điểm xây dựng: 8B Lê Trực - Quận Ba Đình - Hà Nội
  • - Quy mô: 19 tầng
  • - Thời gian thực hiện: 2016

Về đầu trang