Giới thiệu

VNT Việt Nam là Công ty hoạt động chuyên ngành tư vấn xây dựng dân dụng công nghiệp. Lĩnh vực hoạt động chính là Quản lý dự án và Tư vấn giám sát xây dựng công trình.

Dịch vụ

VNT Việt Nam cung cấp đa dạng dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Đối tượng khách hàng bao gồm: Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và Các đơn vị tư vấn thiết kế.

Dự án

Giới thiệu các dự án đã và đang thực hiện của VNT Việt Nam

Thư viện

Lưu trữ, cập nhật mới nhất các Văn bản pháp quy, Tiêu chuẩn xây dựng...

Tin tức

Đăng tải các Tin tức - Sự kiện của VNT Việt Nam, ngành xây dựng trong nước và trên thế giới.

Liên hệ

Về đầu trang